Reklamační řád

Reklamace:

Reklamace se řídí příslušnými ustanoveními Občanského/ Obchodního zákoníku a Zákona na ochranu spotřebitele. Zákazník je povinen při převzetí si zboží řádně prohlédnout a zkontrolovat! Na pozdější reklamace (zřetelné zevní poškození vzniklé např. při přepravě) nebude brán zřetel. V případě oprávněné/prokázané vady zboží, na které se vztahuje záruka, má zákazník právo na jeho bezplatnou opravu nebo výměnu. Reklamaci zákazník uplatňuje u dodavatele prostřednictvím reklamačního formuláře - formular_reklamace. Ve všech případech kdy reklamujete zboží uvádějte i vaše bankovní spojení pro případné vrácení finančního obnosu, vracení složenkou nebo v hotovosti není z provozních důvodů možné.

Reklamované zboží je zákazník povinen zaslat doporučeně na adresu:

LEOMA FASHION s.r.o.
Korejská 877/14
Ostrava - Přívoz 702 00

Balíček musí být zaslán pouze na tuto adresu a doporučeně - bez dobírky!!! Balík na dobírku nebude převzat od doručovatele. Nezodpovídáme za balíky zaslané bez doporučení - sledovacího čísla balíku (za ztráty balíků nezodpovídáme) případně na jinou adresu.

Před odesláním balíku nás prosím informujte na email leomafashion@gmail.com
Do balíku přiložte k reklamovanému zboží  fakturu a vyplněný reklamační formulář ke stažení ZDE: formular_reklamace

Reklamace bude vyřízena dle zákona do 30ti dní od přijetí balíčku na adresu prodejce. Kupující bude informován o průběhu reklamace prostřednictvím emailu nebo SMS, v případě uznání reklamace (opravy nebo výměny), bude kupujícímu zaslán balík doporučeně Českou Poštou na jeho adresu společně s vyjádřením a zbožím (opraveným, vyměněným). 

V případě, že reklamace bude uznána jako neopravitelná, prodávající uhradí částku na účet kupujícího a to nejpozději do 30 ti dnů od přijetí balíčku od kupujícího (v reklamačním formuláři uvádějte č.účtu pro případné vrácení peněz). 

 

Vrácení zboží (ODSTOUPENÍ OD KOUPĚ)

Na vrácení zboží má zákazník ze zákona právo odstoupit od smlouvy do 14ti dní od přijetí balíku od prodávajícího bez udání důvodu.

Zboží doručené Kupujícím zpět na adresu prodávajícího, musí splňovat tyto náležitosti:

- musí být v původním nepoškozeném obalu (nejlépe nerozbalené)

- musí být nepoužité (nesmí nést viditelné známky opotřebení)

- musí být nepoškozené (jakýmkoli způsobem)

- musí být kompletní (včetně veškerého příslušenství)

- ke zboží musí být přibalena kopie dokladu o koupi (faktury)

- zboží nesmí být zasláno na dobírku (nebude Prodávajícím přijato)

 

Vrácené zboží je zákazník povinen zaslat doporučeně na adresu:

LEOMA FASHION s.r.o.
Korejská 877/14
Ostrava - Přívoz 702 00

Balíček musí být zaslán pouze na tuto adresu a doporučeně - bez dobírky!!! Balík na dobírku nebude převzat od doručovatele. Nezodpovídáme za balíky zaslané bez doporučení - sledovacího čísla balíku (za ztráty balíků nezodpovídáme) případně na jinou adresu.

Před odesláním balíku nás prosím informujte na email leomafashion@gmail.com
Do balíku přiložte k reklamovanému zboží  fakturu a vyplněný formulář o odstoupení od koupě - ke stažení ZDE: formular_vraceni

 Vaše platba Vám bude vrácena na Váš účet do 14ti dní od přijetí balíku (ve formuláři uvádějte č.účtu pro vrácení peněz).

 

VÝMĚNA ZBOŽÍ:

V případě výběru nevhodné velikosti zboží Vám nabízíme výměnu zboží za jinou velikost či druh. Zboží na výměnu musí být v původním obalu s visačkou.

Zboží doručené Kupujícím zpět na adresu prodávajícího, musí splňovat tyto náležitosti:

- musí být v původním nepoškozeném obalu

- musí být nepoužité (nesmí nést viditelné známky opotřebení)

- musí být nepoškozené (jakýmkoli způsobem)

- musí být kompletní (včetně veškerého příslušenství)

- ke zboží musí být přibalena kopie dokladu o koupi (faktury)

- zboží nesmí být zasláno na dobírku (nebude Prodávajícím přijato)

 

Zboží na výměnu je zákazník povinen zaslat doporučeně na adresu:

LEOMA FASHION s.r.o.
Korejská 877/14
Ostrava - Přívoz 702 00

Balíček musí být zaslán pouze na tuto adresu a doporučeně - bez dobírky!!! Balík na dobírku nebude převzat od doručovatele. Nezodpovídáme za balíky zaslané bez doporučení - sledovacího čísla balíku (za ztráty balíků nezodpovídáme) případně na jinou adresu.

Před odesláním balíku nás prosím informujte na email leomafashion@gmail.com
Do balíku přiložte k reklamovanému zboží  fakturu a vyplněný formulář o výměně zboží - ke stažení ZDE: formular_vymena